Objektovo orientované programovanie (C #) Agile, .Net, MVC, ASP.Net, WPF, WCF

Kandidát používa celý rad technológií, vrátane C # .NET, ASP.NET, MVC4 / 5, WCF, WPF jQuery a AJAX. V spoločnosti, ktorá zahŕňa najnovší vývoj v oblasti vývoja softvéru, používajúc databázy NoSQL a citlivé webové technológie.

Pracuje v plne agilnom prostredí pomocou SCRUM efektívne poskytovať bohaté softvérové riešenia, ktoré výrazne prevyšuje vývoj trhu.

Požadované zručnosti:

  • zbehlý v C # .NET
  • práca so zariadeniami na úrovni protokolu
  • ASP.Net a alebo MVC
  • objektovo orientované programovanie
  • Výborné komunikačné schopnosti – a to ako ústne tak aj písomné
  • BSC, MSc, alebo PhD v odbore počítačových vied alebo v príbuznom predmete